Regulament

Regulament CampioMATE – Campionatul de matematică pe echipe – Ediția 2024

Publicat la data de 02.11.2023


1. Ce este CampioMATE

CampioMATE – Campionatul de matematică pe echipe este un program educațional complementar, inspirat din sport și video-gaming, care se adresează elevilor de gimnaziu, ajutându-i să-și dezvolte competențele într-un cadru motivant.

În cadrul CampioMATE, elevii – jucători au de parcurs o multitudine de provocări și probe diverse prin care, alături de coechipieri și de antrenori, se antrenează cu plăcere la matematică câștigând puncte și crescându-și nivelul personal pe parcursul a aproximativ 6 luni de program.

Toate probele CampioMATE se parcurg în platforma digitală www.campiomate.ro, în pagina ARENA, pagină accesibilă tuturor elevilor – jucători și antrenorilor înscriși cu conturi valide.


2. ORGANIZATORI și REGULAMENT

CampioMATE – Ediția 2024 este organizat de către Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România.

Ediția 2024 se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament, document obligatoriu pentru toţi participanții. Regulamentul este disponibil pe toată perioada concursului pe site-ul  www.campiomate.ro .

Participanţii la CampioMATE – Ediția 2024 se obligă să respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament. Organizatorii îşi rezervă dreptul să descalifice din program, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

Participarea la CampioMATE – Ediția 2024 presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.


3. DURATA DE DESFĂŞURARE A EDIȚIEI 2024 a CampioMATE, CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR și PROGRAMA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 27.11.2023 – 08.06.2023, conform calendarului publicat aici:  Calendar CampioMATE – Ediția 2024 .

Programa CampioMATE – ediția 2024 este publicată aici Programa CampioMATE – Ediția 2024.


4. DREPTUL DE ÎNSCRIERE și PARTICIPARE

Participarea în CampioMATE - Ediția 2024 implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participare, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului, dar și termenii și condițiile .

A. Județe CampioMATE și Coordonatori județeni:

Se consideră Județ CampioMATE orice județ pentru care Inspectoratul Școlar Județean și Asociația Visuri Îndrăznețe au convenit un acord de parteneriat.

Fiecare județ partener va desemna minim un Coordonator județean care va coordona desfășurarea CampioMATE – ediția 2024 în acel județ

B. Profesori CampioMATE:

Se consideră Profesor CampioMATE orice profesor de matematică din județele partenere care are cont aprobat de coordonatorul județean în platforma www.campiomate.ro și care are cel puțin 1 elev cu cont validat în platforma de concurs.

C. Antrenori CampioMATE:

Se consideră Antrenor CampioMATE orice profesor de matematică din județele partenere care solicită în platformă rol suplimentar de ANTRENOR, rol ce este aprobat de coordonatorul județean.

De asemenea, pot deveni Antrenori CampioMATE și alte persoane fizice care au competențele necesare pentru a antrena echipe în concurs, cu aprobarea organizatorilor.

D. Jucători CampioMATE:

Se consideră Jucător CampioMATE orice elev de gimnaziu care are cont de elev-jucător în platforma www.campiomate.ro, contul său fiind aprobat de un părinte sau tutore legal și de profesorul sub al cărui cod de înregistrare s-a făcut înregistrarea contului de elev-jucător.

La CampioMate - Ediția 2024 se pot înscrie și pot participa gratuit elevi de gimnaziu din orice județ înscris în program.

E. Voluntari CampioMATE:

Se consideră Voluntar CampioMATE orice persoană fizică ce dorește să sprijine desfășurarea programului, oferind benevol din timpul și expertiza sa.

Programul implică activ liceeni - voluntari din județele partenere pentru roluri precum: Căpitani de divizie, Lideri comunități sau Editori de conținut.


5. Punctaje, formarea diviziilor și a echipelor, transferuri, clasamente, câștigători și premii

A. Punctaje

Pe tot parcursul competiției, fiecare jucător va acumula, prin diverse probe, punctaje care se vor cumula în 2 scoruri :

-         R-Score (Ranking score). R-Score-ul fiecărui jucător va indica nivelul la matematică al acelui jucător și va influența locul echipei din care face parte în clasamentul pe echipe, dar și poziționarea jucătorului în topul jucătorilor.

-         E-Score (Engagement score). E-Score-ul fiecărui jucător va indica gradul de implicare personală al fiecărui jucător și va influența, de la o etapă la alta, dacă acel jucător va avea loc într-o echipă de campionat sau se va antrena de pe banca de rezerve.

B. Cum se calculează R-score-ul și E-score-ul în FAZA CALIFICĂRILOR și cum se formează DIVIZIILE și ECHIPELE?

În faza calificărilor (10-20 ianuarie 2024), fiecare jucător înscris și validat de profesor va parcurge mai multe probe în urma cărora va obține un R-Score și un E-Score.

Algoritm de calcul R-score și E-score în faza calificărilor:


Pe baza R-Score-ului mediu (R-score-ul obținut împărțit la nr de itemi încercați de un elev) din runda de calificări, fiecare jucător va fi repartizat în divizia potrivită (Divizia Gamma sau Divizia Beta, pentru fiecare clasă de gimnaziu).

Pe baza E-Score-ului, fiecare jucător va fi repartizat într-o echipă sau pe banca de rezerve pentru începutul campionatului. Jucătorii vor fi repartizați în echipe, în limita locurilor disponibile, pe baza E-score-ului individual obținut în calificări, pornind de la cel mai mare E-score.

În fiecare județ se formează un număr de echipe egal cu numărul de antrenori disponibili în acel județ. O echipă are, ca regulă generală, minim 10 și maxim 20 de jucători. Echipele sunt formate din elevi-jucători din același județ, aceeași clasă de gimnaziu și care s-au calificat în aceeași divizie. La alocarea pe echipe, se va ține cont de programul de antrenament pentru care a optat fiecare elev la înregistrare și de școala de proveniență (elevi din aceeași școală care îndeplinesc criteriile obligatorii vor avea prioritate în aceeași echipă). În cazuri rare, bine argumentate și în interesul direct al educației copiilor, organizatorii pot accepta excepții.

După prima etapă a campionatului, jucătorii de pe banca de rezerve, pe baza E-Score-ului individual vor putea să își câștige loc într-o echipă activă în competiție (vezi Procedura Transferuri – mai jos).

C. Cum se calculează R-score-ul și E-score-ul pe parcursul CAMPIONATULUI?

După închiderea calificărilor, până pe 6 februarie, fiecare jucător va ști în ce divizie a fost repartizat și în ce echipă sau pe ce bancă de rezerve este și cine este antrenorul echipei sale sau coordonatorul băncii sale de rezerve. Pe 6 martie, vom da împreună START JOC! Din acest moment, fiecare jucător va parcurge probe cu echipa sau individual și va acumula puncte pentru R-Score și pentru E-Score, astfel:

Algoritm de calcul R-score și E-score pe parcursul campionatului:


D. E-score și procedura de TRANSFERURI

Punctele pentru E-Score  se vor cumula la nivelul fiecărui jucător în cadrul fiecărei etape de campionat de la Etapa I până la Etapa a IV-a. La finalul Etapelor I – III și, depinzând de evoluția concursului, posibil și pentru Etapa a IV-a, se vor efectua transferuri, după cum urmează :

- În fiecare echipă, ultimii 3 jucători, cu cele mai mici E-score-uri în acea etapă, vor putea fi înlocuiți cu jucători de pe banca de rezerve cu E-score mai mare în acea etapă, din același cluster competițional (județ, clasă, divizie, program de antrenament AM/PM).

- Jucătorii transferabili vor fi vizibili în pagina TRANSFERURI. Transferurile vor fi efectuate conform Calendarului CampioMATE.

- E-score-ul se resetează la începutul fiecărei etape.

E. R-score, Clasamentul pe echipe și Top Jucători

Punctele pentru R-Score  se vor cumula pe parcursul întregului campionat pentru fiecare jucător și pentru fiecare echipă și vor determina poziția în clasamentul echipelor, respectiv în topul jucătorilor, astfel:

Pentru Echipe și poziția echipelor în Clasamentul pe echipe

-           La finalul fiecărei etape, fiecare echipă va înregistra un R-Score de etapă, egal cu suma R-Score-urilor primilor 10 jucători din echipă, în acea etapă.

-           La finalul fiecărei etape, fiecare echipă va avea un punctaj R-score al echipei pentru etapă și un punctaj al echipei cumulat pentru toate etapele încheiate.

-           La finalul competiției, fiecare echipă va avea un R-Score final egal cu suma R-Score-urilor echipei din fiecare etapă și probă specială din campionat. Pe baza R-Score-urilor finale ale echipelor din fiecare clasă/ divizie se va anunța locul fiecărei echipe în clasament, astfel:

o    Echipa cu cel mai mare punctaj din fiecare clasă/ divizie va fi declarată echipa campioană pentru acea clasă/ divizie

o    Toate echipele care vor obține un R-score final mai mare sau egal cu 90% din R-score-ul maxim posibil, vor fi declarate echipe GOLD

o    Toate echipele care vor obține un R-score final mai mare sau egal cu 80% și mai mic decât 90% din R-score-ul maxim posibil, vor fi declarate echipe SILVER

o    Toate echipele care vor obține un R-score final mai mare sau egal cu 70% și mai mic decât 80% din R-score-ul maxim posibil, vor fi declarate echipe BRONZE

o    Toate echipele care vor obține un R-score final mai mare sau egal cu 50% și mai mic decât 70% din R-score-ul maxim posibil, vor fi declarate echipe cu MENȚIUNE


Pentru Jucători și poziția jucătorilor în Top jucători

-           La finalul fiecărei etape, fiecare jucător va înregistra un R-Score de etapă.

-           La finalul competiției, fiecare juător va avea un R-Score final egal cu suma R-Score-urilor sale din fiecare etapă și probă specială din campionat. Pe baza R-Score-urilor finale ale jucătorilor din fiecare clasă/ divizie se va anunța locul fiecărui jucător în Top jucători, astfel:

o    Toți jucătorii care vor obține un R-score final mai mare sau egal cu 90% din R-score-ul maxim posibil, vor fi declarați jucători GOLD

o    Toți jucătorii care vor obține un R-score final mai mare sau egal cu 80% și mai mic decât 90% din R-score-ul maxim posibil, vor fi declarați jucători SILVER

o    Toți jucătorii care vor obține un R-score final mai mare sau egal cu 70% și mai mic decât 80% din R-score-ul maxim posibil, vor fi declarați jucători BRONZE

o    Toți jucătorii care vor obține un R-score final mai mare sau egal cu 50% și mai mic decât 70% din R-score-ul maxim posibil, vor fi declarați jucători cu MENȚIUNE


D. Premii

Premiile se vor acorda la finalul CampioMATE – ediția 2024, după cum urmează:

Premiile pe echipe :

-           Echipele clasate pe primul loc în fiecare clasă/ divizie vor fi desemntae ECHIPE CAMPIOANE. Fiecare echipă campioană va primi Cupa CampioMATE Ediția 2024.

-           Jucătorii și antrenorii din echipele GOLD/ SILVER/ BRONZE vor primi medalii.

-           Jucătorii și antrenorii echipelor care au obținut GOLD/ SILVER/ BRONZE și MENȚIUNE vor primi diplome personalizate ce vor putea fi descărcate din platforma www.campiomate.ro.

 

Premiile Top Jucători :

-           Jucătorii de GOLD/ SILVER/ BRONZE vor primi medalii.

-           Jucătorii care au obținut GOLD/ SILVER/ BRONZE și MENȚIUNE vor primi diplome personalizate ce vor putea fi descărcate din platforma www.campiomate.ro.

VOLUNTARII activi în program vor primi diplomă de voluntariat.

Antrenorii și Jucătorii activi care nu au primit diplome pentru GOLD/ SILVER/ BRONZE sau MENȚIUNE, vor primi diplomă de participare ce va putea fi descărcată din platforma de concurs.

Profesorii care au înscris elevi ce au fost activi în CampioMATE – Ediția 2024 și Coordonatorii județeni vor primi diplome personalizate ce vor putea fi descărcate din platforma digitală a programului.

În cadrul Galei CampioMATE se vor anunța și premii surpriză pentru merite deosebite.


6. FAIR-PLAY și COMPORTAMENT ADECVAT în CampioMATE

În cadrul CampioMATE, toți participanții vor avea un comportament corect și respectuos față de coechipieri, antrenori, participanți din alte echipe și organizatori. Orice încercare de fraudare, limbaj licențios, agresiv sau alte forme de comportament care afectează negativ scopul programului de a le oferi participanților posibilitatea să progreseze la matematică printr-o experiență plăcută pot și vor fi sancționate cu măsuri de la avertisment și până la eliminarea din program. Orice sesizare de comportament neadecvat se poate înainta organizatorilor prin adresa de email contact@campiomate.ro. Organizatorii vor evalua sesizarea, vor analiza speța semnalată și vor decide dacă se impun sancțiuni. Decizia organizatorilor este necontestabilă.


7. DREPTUL LA IMAGINE

Participarea la CampioMATE – Ediția 2024 constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la participanți în cadrul CampioMATE pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.


8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la CampioMate, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul in privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin intermediul platformei de înscrieri și de concurs, participanții își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale să intre in baza de date a Organizatorilor, in vederea desfășurării mecanismului programului și pentru etapele de comunicare aferente programului.

Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale si de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa de email din pagina Contact.

Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorilor cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele Organizatorilor și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.


9. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1)Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua Concursul.

(2)În situațiile avute în vedere la alin. (1), Organizatorii nu mai sunt ținuți la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.


10. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele reclamații ale participanților se vor adresa Organizatorilor și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Legea aplicabilă este legea română.


ORGANIZATORI CampioMate:


 

 

Operațiunea a fost executata cu succes. Operațiunea nu a putut fi executata cu succes.