Termeni și condiții

Termeni și condiții


Acești termeni și condiții ("Acord") stabilesc termenii și condițiile generale de utilizare de către dumneavoastră a site-ului web campiomate.ro ("Site web" sau "Serviciu") și a oricăruia dintre produsele și serviciile sale conexe (denumite colectiv "Servicii"). Acest Acord este obligatoriu din punct de vedere juridic între dumneavoastră ("Utilizator") și acest operator al site-ului web ("Operator", "noi" sau "al nostru"). Dacă încheiați acest acord în numele unei afaceri sau al unei alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a obliga o astfel de entitate la acest acord, caz în care termenii "Utilizator", "dumneavoastră" se vor referi și la o astfel de entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui acord, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți accesa și utiliza Site-ul web și Serviciile. Prin accesarea și utilizarea Site-ului web și a Serviciilor, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să respectați termenii acestui Acord. Sunteți de acord că acest Acord este un contract între dumneavoastră și Operator, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs., și reglementează utilizarea site-ului web și a Serviciilor.


Conturi și calitatea de membru

Trebuie să aveți acordul părintelui sau tutorelui legal sau sa aveți cel puțin 18 ani pentru a utiliza Site-ul web și Serviciile. Prin utilizarea Site-ului web și a Serviciilor și prin acceptarea prezentului Acord, garantați ca și declarați că aveți acordul părintelui sau tutorelui legal sau sa aveți cel puțin 13 ani. Dacă creați un cont pe site-ul web, sunteți responsabil pentru menținerea securității contului dumneavoastră și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc în cadrul contului și pentru orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu acesta. Este posibil să monitorizăm și să revizuim conturi noi înainte de a vă putea conecta și de a începe să utilizați Serviciile. Furnizarea de informații de contact false de orice fel poate duce la închiderea contului dvs. Trebuie să ne anunțați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau la orice alte încălcări ale securității. Nu vom fi răspunzători pentru niciun act sau omisiune din partea dvs., inclusiv orice daune de orice fel suportate ca urmare a unor astfel de acte sau omisiuni. Este posibil să vă suspendăm, să vă dezactivăm sau să vă ștergem contul (sau orice parte a acestuia) dacă stabilim că ați încălcat orice prevedere a prezentului Acord sau că comportamentul sau conținutul dumneavoastră ar tinde să ne afecteze reputația și bunăvoința. Dacă vă ștergem contul din motivele de mai sus, nu vă puteți reînregistra pentru Serviciile noastre. Este posibil să vă blocăm adresa de e-mail și adresa protocolului de internet pentru a preveni înregistrarea ulterioară.

Descrierea detaliata a etapelor jocului este prezentata în articolul de blog Calendarul CampioMATE: https://www.campiomate.ro/post/65728

Conținutul utilizatorului

Nu deținem date, informații sau materiale (denumite colectiv "Conținut") pe care le trimiteți pe Site-ul web în cursul utilizării Serviciului. Veți avea responsabilitatea exclusivă pentru acuratețea, calitatea, integritatea, legalitatea, fiabilitatea, adecvarea și proprietatea intelectuală sau dreptul de utilizare a întregului Conținut trimis. Este posibil să monitorizăm și să revizuim Conținutul de pe site-ul web trimis sau creat folosind Serviciile noastre de către dvs. Ne acordați permisiunea de a accesa, copia, distribui, stoca, transmite, reformata, afișa și efectua Conținutul contului dumneavoastră de utilizator numai în măsura în care este necesar în scopul furnizării Serviciilor către dvs. Fără a limita oricare dintre aceste declarații sau garanții, avem dreptul, deși nu obligația, de a refuza sau elimina, la discreția noastră, orice Conținut care, în opinia noastră rezonabilă, încalcă oricare dintre politicile noastre sau este în orice fel dăunător sau inacceptabil. De asemenea, ne acordați licența de a utiliza, reproduce, adapta, modifica, publica sau distribui Conținutul creat de dumneavoastră sau stocat în contul dumneavoastră de utilizator în scopuri comerciale, de marketing sau în orice alt scop similar.


Backup

Efectuăm copii de rezervă regulate ale site-ului web și ale conținutului său și vom face tot posibilul pentru a asigura exhaustivitatea și acuratețea acestor copii de rezervă. În cazul defecțiunii hardware sau al pierderii de date, vom restaura automat copiile de rezervă pentru a minimiza impactul și timpul de nefuncționare.


Link-uri către alte resurse

Deși Site-ul web și Serviciile se pot conecta la alte resurse (cum ar fi site-uri web, aplicații mobile etc.), nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, aprobare sau afiliere cu nicio resursă legată, cu excepția cazului în care se menționează în mod specific în prezentul document. Unele dintre link-urile de pe site-ul web pot fi "link-uri afiliate". Acest lucru înseamnă că, dacă faceți clic pe link-ul și achiziționați un articol, este posibil ca Operatorul să primească un comision de afiliere. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea și nu garantăm ofertele niciunei întreprinderi sau persoane fizice sau conținutul resurselor acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul altor terțe părți. Ar trebui să examinați cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare a oricărei resurse pe care o accesați printr-un link de pe site-ul web. Conectarea la orice alte resurse din afara site-ului se face pe propriul risc.


Utilizări interzise

În plus față de alți termeni stabiliți în Acord, vi se interzice să utilizați Site-ul web și Serviciile sau Conținutul: (a) în orice scop ilegal; (b) să solicite altor persoane să îndeplinească sau să participe la orice acte ilegale; (c) să încalce orice reglementări, reguli, legi sau ordonanțe locale internaționale, federale, provinciale sau de stat; (d) să încalce sau să încalce drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) hărțuirea, abuzul, insulta, vătămarea, defăimarea, calomnia, discreditarea, intimidarea sau discriminarea pe criterii de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau handicap; (f) să prezinte informații false sau înșelătoare; (g) pentru a încărca sau transmite viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care va fi sau poate fi utilizat în orice mod care va afecta funcționalitatea sau funcționarea site-ului web și a serviciilor, a produselor și serviciilor terților sau a Internetului; (h) la spam, phishing, hacking etc.; (i) în orice scop obscen sau imoral; sau (j) pentru a interfera sau a eluda caracteristicile de securitate ale site-ului web și ale serviciilor, ale produselor și serviciilor terților sau Internetul. Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea site-ului web și a Serviciilor pentru încălcarea oricăreia dintre utilizările interzise.


Drepturi de proprietate intelectuală

"drepturi de proprietate intelectuală" înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite prin statut, drept comun sau echitate în sau în legătură cu orice drept de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, desene și modele industriale, brevete, invenții, fond comercial și dreptul de a acționa în justiție pentru transfer, drepturi la invenții, drepturi de utilizare și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate și incluzând toate cererile și drepturile de a solicita și de a fi acordate; drepturile de a pretinde prioritate de la aceste drepturi și toate drepturile sau formele de protecție similare sau echivalente și orice alte rezultate ale activității intelectuale care subzistă sau vor subzista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Prezentul Acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de Operator sau de terți și toate drepturile, titlurile și interesele în și către o astfel de proprietate vor rămâne (ca între părți) exclusiv la Operator. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, graficele și logo-urile utilizate în legătură cu Site-ul web și serviciile sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Operatorului sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și logo-uri utilizate în legătură cu Site-ul web și Serviciile pot fi mărci comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea site-ului web și a Serviciilor nu vă acordă niciun drept sau licență de a reproduce sau utiliza în alt mod oricare dintre operator sau mărci comerciale ale terților.


Limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Operatorul, afiliații, directorii, angajații, agenții, colaboratorii, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi în niciun caz răspunzători față de nicio persoană pentru nicio daună indirectă, incidentală, specială, punitivă, de acoperire sau pe cale de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru profiturile pierdute, venituri, vânzări, fond comercial, utilizarea conținutului, impactul asupra activității, întreruperea activității, pierderea economiilor anticipate, pierderea oportunităților de afaceri) cu toate acestea cauzate, în conformitate cu orice teorie a răspunderii, inclusiv, dar fără a se limita la, contract, delictuală, garanție, încălcarea obligațiilor legale, neglijență sau în alt mod, chiar dacă partea responsabilă a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut prevedea astfel de daune. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, răspunderea agregată a Operatorului și a afiliaților, funcționarilor, angajaților, agenților, furnizorilor și licențiatorilor săi cu privire la servicii va fi limitată la o sumă care nu depășește un dolar sau orice sume plătite efectiv în numerar de către dumneavoastră Operatorului pentru perioada anterioară primei luni anterioare primului eveniment sau eveniment care a dat naștere unei astfel de răspunderi. Limitările și excluderile se aplică, de asemenea, în cazul în care această cale de atac nu vă compensează pe deplin pentru orice pierderi sau nu își atinge scopul esențial.


Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Operatorul și afiliații, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii și licențiatorii săi de orice răspundere, pierdere, daune sau costuri, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, suportate în legătură cu sau care decurg din orice acuzații, revendicări, acțiuni, dispute sau cereri ale terților afirmate împotriva oricăreia dintre ele ca urmare a sau în legătură cu Conținutul dvs., utilizarea site-ului web și a Serviciilor sau orice abatere voită din partea dvs.


Separabilitate

Toate drepturile și restricțiile conținute în prezentul Acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii numai în măsura în care nu încalcă nicio lege aplicabilă și sunt destinate să fie limitate în măsura necesară, astfel încât să nu facă prezentul Acord ilegal, nevalid sau inaplicabil. Dacă orice prevedere sau parte din orice prevedere a prezentului Acord va fi considerată ilegală, nevalidă sau inaplicabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, intenția părților este ca restul prevederilor sau părților acestora să constituie acordul lor cu privire la obiectul acestuia și toate aceste dispoziții sau părți rămase vor rămâne în vigoare și în vigoare.


Litigii

Formarea, interpretarea si executarea prezentului Acord, precum si a oricaror litigii care decurg din acesta vor fi guvernate de legile materiale si procedurale ale Romaniei, fara a tine cont de normele sale privind conflictele sau alegerea legii si, in masura in care este cazul, de legile din Romania. Competența exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de obiectul acesteia vor fi instanțele situate în România, București și, prin prezenta, vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe. Prin prezenta, renunțați la orice drept la un proces cu jurați în orice procedură care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică prezentului acord.


Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest Acord sau termenii săi legați de Site-ul web și servicii în orice moment, la discreția noastră. Când vom face acest lucru, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. De asemenea, vă putem notifica în alte moduri, la discreția noastră, cum ar fi prin intermediul informațiilor de contact pe care le-ați furnizat.

O versiune actualizată a prezentului Acord va intra în vigoare imediat după publicarea Acordului revizuit, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Utilizarea în continuare a site-ului web și a Serviciilor după data intrării în vigoare a Acordului revizuit (sau a unui alt act specificat la acel moment) va constitui consimțământul dumneavoastră pentru aceste modificări.

Acceptarea acestor termeni

Recunoașteți că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestuia. Prin accesarea și utilizarea Site-ului web și a Serviciilor sunteți de acord să respectați prezentul Acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii acestui Acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați Site-ul web și Serviciile.

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la acest Acord, vă încurajăm să ne contactați folosind detaliile de mai jos:

contact@campiomate.ro


Acest document a fost actualizat ultima dată la 21 noiembrie 2022

 

 

Operațiunea a fost executata cu succes. Operațiunea nu a putut fi executata cu succes.